خبرهای این هفته ایسان اسلامی – آیسان اسلامی

ایسان اسلامی

خبرهای این هفته ایسان اسلامی

ماجرای کرونا گرفتن ایسان و رفتنش به اورژانس و صحبت اون درباره هزینه های درمانی و بیمه امریکا و صحبت درباره ویدیوهای وایرال شده که مدم مسخره میکنن.
و در اخر هم ماجراهای خنده دار ایسان و حاج ارش در ویدیو زیر ببینید.

پست های مرتبط